Hizmet Yönetim Sistemi Politikası

HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

1- Sürekli olarak Hizmet Yönetimi Sistemi'nin etkinliğini iyileştirmek
2- Var olan süreçleri zenginleştirmek için ISO/IEC 20000-1 ile paralel hale getirmek
3- Hizmet Yönetim Sisteminin sürdürülebilir olmasını sağlamak.
4- Bilgi Teknolojileri Hizmetlerini ölçülebilir kılmak ve gözden geçirmek
5- Müşterilerden gelen bildirimleri değerlendirmek, çıkarımlar yaparak geri bildirimlerde bulunmak.